Právní upozornění

Všechny texty publikované na webu pichrt.info jsou zásadně jen a pouze subjektivním názorem autora textu na danou skutečnost či problematiku, popřípadě se jedná o kompletní či částečné dílo fikce. Tento subjektivní názor či fikce nemusí nezbytně nutně odpovídat objektivní realitě, nemusí nezbytně nutně pokrývat veškeré možnosti a nuance dané problematiky, nemusí být ani kompletní a úplný.

Přebírání textů a jejich částí (včetně obrázků, grafů, audia, videa) je bez předchozího písemného svolení autora striktně zakázáno.

Provozovatel neodpovídá za obsah komentářů. Komentáře jsou publikovány ihned po jejich zadání do systému, provozovatel je nijak neschvaluje ani neautorizuje a nemůže ovlivnit jejich obsah. Vyhrazuji si nicméně právo libovolný komentář ex-post smazat. U komentáře může být zobrazena vaše IP adresa.

Rovněž si vyhrazuji právo redakčně vymazat libovolnou ucelenou část komentáře, pokud se nevztahuje k obsahu článku.

Pokud si myslíte, že nějaký komentář porušuje platné zákony ČR, pošlete mi prosím email (nebo mě uvědomte jiným způsobem), zajistím co nejdříve nápravu, tedy typicky vymazání komentáře.