Provozování RC souprav v pásmu 2,4GHz na Slovensku (aktualizováno)

   Jan Pichrt        Štítky: , , , ,         5 komentářů

Celkem nedávno vyšel na jednom Slovenském blogu článek o nově vydaných úpravách povolení frekvencí rádiem řízených modelů. Bohužel byl tak neštastně napsaný, že spousta čtenářů začala panikařit, protože v něm bylo doslova napsáno:

Ovládanie modelov v pásme 2,4GHz podľa tohoto povolenia nie je povolené. Je otázne, či existuje nejake povolenie, ktoré naše vysielačky „oprávňuje“ používať na ovládanie RC modelov. Taktiež je vyslovene zakázané robiť na existujúcich zariadeniach zmeny, ktoré by menili ich technické vlastnosti udávané výrobcom (napr. keby aj bolo povolené vysielať na 2,4GHz, tak dať si 2,4GHz modul do vysielačky, ktorá bolá robená na 35MHz nie je povolené).

Za porušenie Všeobecného povolenia môže telekomunikačný úrad udeliť pokutu až do 1 500 000€. Zdroj: Zákon č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách §73, ods. 1, písm. b).

Zdroj: 1rcmodelklub.sk

Nedalo mi to, a protože se v telekomunikačním oboru pohybuji profesně, začal jsem komunikovat se Slovenskými úřady, výrobci RC techniky a dodavateli ohledně zmíněného tématu a výsledek mého snažení nyní popíšu.

Upozornění: veškeré citované emaily a texty jsou bez jakýchkoli úprav. Kopie emailů mohu na vyžádání zaslat. Pokud chcete tento článek citovat, seznamte se s pravním upozorněním v patičce stránky. Děkuji.

Výše zmíněné „všeobecné povolenie“ (dále jen VPR) najdete na webových stránkách Slovenského telekomunikačního úřadu (dále jen Teleoff), konkrétně pak zde. V něm se opravdu píše o využití konkrétních frekvencí pro ovládání rádiem řízených modelů, nicméně v něm nikde není striktně zakázáno užívat 2,4GHz pásmo.

Jako první jsem napsal dotaz do Teleoffu:

Dobrý den,

obracím se na Vás s prosbou o vyjádření k mému dotazu.

Ve Slovenské RC modelářské komunitě zavládl zmatek po vydání dokumentu VPR – 15/2012 který upravuje frekvence používané RC modelářskými vysílači. Ve zmíněném dokumentu není uvedena žádná zmínka o modelářských vysílačích používajících pásmo 2,4GHz (dnešní moderní vysílače se vyrábějí už pouze v těchto variantách) a využívající frekvence 2400 až 2483 MHz. Spousta modelářů propadlo panice a došlo k závěru, že tyto frekvence nelze pro řízení RC modelů nadále používat.

Prosím tedy o vysvětlení, zda-li existuje nějaká úprava i pro tyto (2,4GHz) vysílače, nebo se vysílače v tomto pásmu řídí dokumentem VPR 17/2012 jelikož pracují v těchto frekvencích? Je možné tyto vysílače používat? Předem děkuji za Vaše vyjádření a doufám, že vnesete trochu světla do této problematiky.

Obával jsem se, zda-li vůbec nějaká odpověď přijde či se mým dotazem bude vůbec někdo zabývat. Byl jsem ale mile překvapen, když mě za několik dni dorazila odpověď:

Dobrý deň pán Pichrt.

Vysielacie rádiové zariadenia určené na diaľkové ovládanie modelov nie je možné používať v zmysle všeobecného povolenia VPR-17/2012 ktoré je určené len pre rádiové zariadenia WAS/RLAN vo frekvenčnom pásme 2400 – 2483,5 MHz. Zo znenia a z technických špecifikácií všeobecného povolenia VPR-17/2012 jasne vyplýva ktorých rádiových zariadení sa povolenie týka a na aké účely môžu byť používané.

Prevádzkovať rádiové zariadenia určené na diaľkové ovládanie modelov používaných na zemi, vo vzduchu alebo vo vode oprávňuje v Slovenskej republike všeobecné povolenie VPR-15/2012 (http://www.teleoff.gov.sk/data/files/25631.pdf ) ktoré nahradilo VPR-03/2001 ktoré v minulosti nikdy v minulosti nepovolilo používať frekvenčné pásmo 2,4 – 2,483 GHz pre riadenie modelov už len z dôvodu zabránenia rušeniu rádiových zariadení WAS/RLAN (teda Wifi) ktoré má Slovenská republika tak ako aj susedné krajiny povolené v tom istom frekvenčnom rozsahu (pre kontrolu, zrušené VPR-03/2001 je stále dostupné na stránke úradu http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=824 ).

Frekvenčné pásmo 2,400 – 2,4835 GHz je však možné používať aj na všeobecné účely s dodržaním podmienok VPR-32/2012 pre nešpecifikované SRD (ktoré nahradilo predchádzajúce VPR–04/2010 a ktoré aktuálne implementuje rozhodnutie 2011/829/EU pre SRD) bez obmedzenia účelu (teda aj pre diaľkové ovládanie modelov) avšak len s parametrami uvedenými vo všeobecnom povolení z ktorých upozorňujeme na maximálny vyžiarený výkon:

– Štandardne s vyžiareným výkonom e.i.r.p. do 10 mW;

alebo

– s využitím obmedzenia pracovného cyklu na max < 0,1 % času s možnosťou zvýšenia e.i.r.p. až do 50 mW;

Čo sa týka ostatných frekvenčných pásiem určených na diaľkové ovládanie modelov tak platí bez zmeny to čo je uvedené v platnom VPR-15/2012 (rovnako ako v predchádzajúcom VPR-03/2001).

S pozdravom,

Mgr. Jozef Kertés
Referát stratégie a plánovania
Odbor správy frekvenčného spektra

S touto odpovědí jsem se samozřejmě nehodlal smířit a tak následoval další dotaz na Teleoff:

Dobrý den, děkuji Vám za vyčerpávající odpověď. Nicméně prosím ještě o dodatečnou konzultaci. Vysílaní 2,4GHz modelářských vysílačů je vlastně klasický širokospektrální datový přenos totožný s přenosy v sítích RLAN a WAS (jen například místo audiovizualních dat jsou po specifickém protokolu přenášena data o poloze určitých ovladačů – v podstatě se jedná vlastně o síť RLAN mezi vysílačem „RC 2,4GHz modelářský vysílač“ a přijímačem v modelu „RC 2,4GHz přijímačem“). Neměli by tudíž tyto vysílače spadat do této kategorie, tedy max e.i.r.p. = 100mW pokud se nemýlím dle VPR – 17/2012?

A zároveň s tímto emailem jsem začal telefonicky a emailem komunikovat s dodavateli, výrobci RC souprav. Jejich seznam a poděkovaní naleznete na konci článku. Konkrétně jsem pak žádal o aktuální prohlášení o shodě k vybraným vysílačům, o různé technické informace a také samozřejmě o jejich názor na věc. Musím říct, že u některých si to vyžádalo nemalé úsilí a nějaké ty náklady.

Mezitím od Teleoffu dorazila další vyčerpávající odpověd:

Dobrý deň,

V rámci Vašej požiadavky na konzultáciu Vás chcem informovať, že prevádzkovanie rádiových zariadení ktoré sú určené na diaľkové ovládanie modelov nie je možné používať v zmysle všeobecného povolenia VPR-17/2012 a to najmä z nasledujúcich dôvodov:

– Všeobecne modelárske rádiové zariadenia (v zmysle VPR-15/2012) patria do skupiny zariadení s krátkym dosahom (SRD – Short Range Devices) ktoré je možné povoľovať bez individuálnych povolení za podmienky že nesmú spôsobovať škodlivé rušenie staniciam prednostnej alebo povolenej služby, ani nesmú požadovať ochranu pred škodlivým rušením od týchto rádiových zariadení, ktorým už frekvencie boli alebo ešte len neskôr budú pridelené.

Aby sa dal taký proces na národnej ako aj na medzinárodnej úrovni koordinovať tak krajiny Európskej konferencie poštových a telekomunikačných administratív (CEPT – European Conference of Postal and Telecommunications Administrations) postupujú v súlade s odporúčaním ERC/REC 70-03 pre zariadenia SRD ktoré sa priebežne aktualizuje. Tento dokument rozdeľuje zariadenia SRD do „skupín“ podľa spôsobu a účelu používania (v dokumente uvádzané ako prílohy Annex 1 až Annex 13) uvádza informácie o dohodnutých frekvenčných pásmach, vyžiarenom výkone a tiež o medzinárodnom harmonizovanom štandarde ktorý musí byť dodržaný pri prevádzke a meraní rádiového zariadenia.

Podrobnosti nájdete v porovnaní špecifikácií v Annexe 8 ERC/REC 70-03 pre ovládanie modelov (frekvenčné pásma a, b, c ako aj EN 300 220), v Annexe 3 pre dátové širokopásmové systémy (frekvenčné pásmo a, ako aj EN 300 328) a pre úplnosť porovnajte aj Annex 1 (frekvenčné pásmo h, s odkazom na EN 300 440) ktoré odporúča členským krajinám CEPT-u používať frekvenčné pásmo 2400,0 – 2483,5 MHz s maximálnym výkonom 10 mW e.i.r.p bez ďalších obmedzení spôsobu a účelu používania.

– Z porovnania uvedených príloh je zrejmé, že frekvenčné pásmo 2400,0 – 2483,5 MHz v zmysle prílohy 3 pre širokopásmové prenosy (tzv. prístupové body a siete R-LAN) nie je možné používať rádiové zariadenia uvedené v inej prílohe (príloha 8 pre ovládanie modelov).

– Bráni tomu aj odkaz na harmonizovanú normu ktorý je podmienkou prevádzky všetkých uvedených rádiových zariadení rozdelených do frekvenčných pásiem v každej prílohe.

Tieto špecifikácie nie sú uvedené len v odporúčaní ERC/REC 70-03 ktorý to názorne vysvetľuje v jednotlivých prílohách (rovnaké frekvenčné pásmo 2,4 GHz nájdete aj v iných prílohách) ale čo je ešte dôležitejšie to nariaďuje aj rozhodnutie európskej Komisie 2006/771/EC (naposledy zmenené rozhodnutím 2011/829/EU) o harmonizácii frekvenčného spektra pre používanie zariadeniami s krátkym dosahom v spoločenstve, ktoré uvádza frekvenčné rozsahy pre ovládanie modelov len pre 26990-27000 kHz, 27040-27050 kHz, 27090-27100 kHz, 27140-27150 kHz,  27190-27200 kHz.

Frekvenčné pásmo 2,4 GHz sa teda nikde v uvedených dokumentoch pre riadenie modelov neuvádza. Ak by to malo byť v budúcnosti možné tak to musí umožniť odporúčanie ERC/REC 70-03 poprípade následne vydané rozhodnutie výboru ECC (ktorý vydáva všetky predpisy CEPT-u) ktoré by sa odkazovalo na príslušnú harmonizovanú normu.

S pozdravom,

Mgr. Jozef Kertés
Referát stratégie a plánovania
Odbor správy frekvenčného spektra,

Ve všech požadovaných prohlášeních o shodě je uvedno následující: „rádiové parametry dle normy EN 300 328“ (jen v každé různými slovy napsáno). Ano, to je přesně ta norma, kterou Teleoff popisuje v emailu, tak kde je sakra problém? Navíc Hitec dovozce Hitecu pro CZ/SK – Pelikán Daniel přímo v návodech píše:

SPECTRA 2.4GHz je schálen pro použití bez predchozí registrace
v následujících zemích Evropské unie: A, B, BG, CZ, D, DK, E, FIN, GB, HU, I,
IRL, L, LT, LU, LV, MT, NL, P, PL, RO, SE, SI, SK, SL + CH, N
Podléhá specifickým místním predpisum: F

Proprosil jsem tedy Teleoff o vyjádření k zaslaným dokumentům:

Dobrý den, pochopil jsem. Nicméně prosím tedy, o prozkoumání přiložených dokumentů. Jedná se o prohlašení o shodě k několika modelářským vysílačům pracujících v pásmu 2,4GHz:

Jeti – prohlášení o shodě: rádiové parametry dle EN 300 328
Futaba (robbe) – prohlášení o shodě: rádiové parametry dle EN 300 328
Hitec – prohlášení o shodě: rádiové parametry dle EN 300 328
Hitec 2 – zde je pak za stejných norem (a vlastně i parametrů) uvedeno, že je vysílač možno používat volně bez omezení v různých zemích EU včetně SK.
Graupner – prohlášení o shodě: rádiové parametry dle EN 300 328
FrSky – prohlášení o shodě: rádiové parametry dle EN 300 328

Je možné tyto vysílače v SK provozovat?

Odpovědi jsem se dočkal ještě týž den… sice ne takové, kterou jsem očekával, ale aspoň se tím někdo zabývá. Jsem zvědavý, jak se kolegové z odboru pro státní dohled vyjádří:

Dobrý deň pán Pichrt,

V našej doterajšej opakovanej komunikácii som Vám poskytol všetky dostupné informácie súvisiace s platným všeobecným povolením VPR-15/2012 pre ovládanie modelov.

Posudzovanie dokumentov a technické požiadavky podľa § 3 nariadenia vlády č. 443/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia patrí do pôsobnosti odboru pre štátny dohľad ktorý vykonáva kontroly rádiových zariadení. Z tohto dôvodu Vaše otázky vrátane príloh odošlem príslušným kolegom na preskúmanie a vybavenie.

S úctou,

Mgr. Jozef Kertés
Referát stratégie a plánovania
Odbor správy frekvenčného spektra,

Odpověď dorazila záhy a začínám mít pocit, že už mě na Teleoffu nemají rádi. Konzultoval jsem telefonicky s p. Ing. Jínou z firmy Pelikán Daniel který tomu také nechtěl věřit:

Dobry den,

 plne suhlasim s vyjadrenim kolegu Mgr. Jozefa Kertesa. Jeho vyjadrenie plne a zretelne popisuje situaciu v spominanom frekvencnom pasme zachytavajuc Vas podnet. Na uzemi Slovenskej republiky je mozne pouzivat zariadenia SRD, pod ktore spadaju aj predmetne radiove zariadenia, len podla Vseobecneho povolenia VPR 32/2012, ktore upravuje podmienky prevadzky tychto zariadeni, medzi ktore patri aj maximalny vyziareny vykon e.i.r.p. (v pasme 2,4-2,4835 MHz je maximalna hodnota e.i.r.p. 10 mW). V ziadnom pripade sa tieto radiove zariadenia nepovazuju za WAS/RLAN zariadenia.
Prilozene dokumenty neobsahuju technicke informacie, ktore by bolo mozne posudit.
Z uvedeneho vypliva, ze na uzemi Slovenskej republiky je mozne pouzivat radiove zariadenia urcene na ovladanie RC modelov v pasme 2,4-2,4835 MHz s maximalnym vyziarenym vykonom e.i.r.p. 10 mW. Za nedodraznie prevadzkovych podmienok uvedenych v prislusnom VPR moze byt udelena finacna sankcia v zmysle zakona 351/2011 Zb. o elektronickych komunikaciach.
S pozdravom
RNDr. Marek Petruška
Telekomunikačný úrad SR
Odbor správy frekvenčného spektra

Z toho všeho vyplývá, že provozování jakékoliv RC soupravy v pásmu 2,4GHz na území SK není dovoleno, pokud nemá omezený vysílací výkon a můžete přijít k opravdu mastné pokutě.

Slovenský blog měl tedy z poloviny pravdu, nicméně nutno dodat, že v době psaní jejich příspěvku, absolutně od boku střelenou a nijak neověřenou. Založenou jen na tom, že pokud tam není o 2,4GHz psáno, pak je užívání RC souprav v tomto pásmu zakázané.

Nicméně si i nadále myslím, že Teleoff nemá pravdu a doufám, že se zapojí do řešení problému i výrobci společně s dodavateli. Minimálně proto, že by to mohlo ovlivnit prodeje moderních RC vysílačů na SK trhu.

Aktualizace dne 27. 3. 2012  / 13:35 – fy Pelikán Daniel i Jeti Model s.r.o. přislíbili ověření celé problematiky. Ani jednomu z nich se tenhle výsledek nepozdává. Pokud dorazí nějaké nové info, budu příspěvěk aktualizovat.

Aktualizace dne 27. 3. 2012 / 13:51 – pan Ing. Jína poslal tento email:

Dobrý den,

pánové ze Slovenských telekomunikací by měli vědět, že modelářské 2,4GHz DSS nebo (A)FHSS RC soupravy pracují na principu rozprostřeného spektra (to jsou ta dvě poslední „SS“ – „Spread Spectrum“), a tudíž se na ně vztahuje „Všeobecné povolenie č. VPR – 17/2012“ Telekomuninačního úřadu Slovenské republiky, které stanoví max. vyzářený výkon 100 mW e.i.r.p. pro celou šířku pásma bez omezení kanálů (např. ve Francii mají část pásma omezenu na 10 mW, proto se ve Francii prodávají speciální VF moduly nebo vysílače mají přepínače „EU/Francie“).

Odkaz: http://www.teleoff.gov.sk/data/files/25701.pdf

Pro úplnost, pro provoz na MHz frekvencích platí Všeobecné povolenie č. VPR – 07/2012.

Odkaz: http://www.teleoff.gov.sk/data/files/25551.pdf

Podobně je to řešeno Čechách, kde jedno všeobecné oprávnění pokrývá 2,4GHz zařízení krátkého dosahu (VO-R/10/03.2007-4, max. povolený výkon 25 mW, ve většině Evropy a na Slovensku jen 10mW – jeho slovenským ekvivalentem VPR – 15/2012 vás straší slovenští telekomunikátoři) a další všeobecné oprávnění (VO-R/12/08.2005-34) pokrývá zařízení v pásmu 2,4GHz pracující na principu rozprostřeného spektra (max. výkon 100 mW).

Není tedy žádný důvod k znepokojení. I na Slovensku platí poměry jako ve zbytku Evropské unie.

S pozdravem

Jaroslav Jína
Pelikan Daniel – Technická podpora

S tímto názorem souhlasí většina modelářské komunity která je obeznámena s problematikou. Znamenalo by to, že vyjádření Teleoffu neplatí, a zmíněné omezení na 10mW není. To by znamenalo možnost používat RC vysílače bez omezení.

Aktualizace dne 28. 3. 2012 / 9:20 – Na základě podnětu od firmy Pelikán Daniel upozornil ČTU své Slovenské kolegy, že jejich výklad je nesprávný a že opravdu platí výše zmíněný výklad pana Ing. Jíny.

Aktualizace dne 28. 3. 2012 / 13:05 – Mluvil jsem ještě telefonicky s panem Bc. Miturou  z Jeti Model s.r.o. který mě řekl, že došli ke stejnému závěru jako pan Ing. Jína.

Aktualizace dne 4. 3. 2012 / 18:41 – Ověřený zdroj na základě mnou poskytnutých informací tvrdí, že Teleoff „uznal“ chybu a že plánuje vydat informaci do médií ve které budě vše osvětleno:

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) na základe nepresných informácií, ktoré sa objavili medzi modelármi na Slovensku a v zahraničí oznamuje, že v Slovenskej republike nedošlo k žiadnym zmenám v používaní rádiom riadených modelov. V Slovenskej republike, rovnako ako v zahraničí, je povolené používať aj rádiom riadené modely vo frekvenčnom pásme 2,4 GHz s výkonom až do 100 mW. Jedinou požiadavkou je splnenie podmienok všeobecného povolenia VPR-17/2012 na širokopásmový prenos dát. Ostatné rádiom ovládané modely je možné v Slovenskej republike používať vo frekvenčných pásmach a s výkonom podľa podmienok všeobecného povolenia VPR-15/2012 na diaľkové ovládanie modelov.

Uvídíme tedy s čím se Teleoff v médiích blýskne!

Atkualizace dne 5. 3. 2012 / 6:59 – na webových stránkách Teleoffu se objevilo toto prohlášení:

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) na základe nepresných informácií, ktoré sa objavili medzi modelármi na Slovensku a v zahraničí oznamuje, že v Slovenskej republike nedošlo k žiadnym zmenám v používaní rádiom riadených modelov. V Slovenskej republike, rovnako ako v zahraničí, je povolené používať aj rádiom riadené modely vo frekvenčnom pásme 2,4 GHz s výkonom až do 100 mW. Jedinou požiadavkou je splnenie podmienok všeobecného povolenia VPR-17/2012 na širokopásmový prenos dát. Ostatné rádiom ovládané modely je možné v Slovenskej republike používať vo frekvenčných pásmach a s výkonom podľa podmienok všeobecného povolenia VPR-15/2012 na diaľkové ovládanie modelov.

Tedy to samé, co avizoval ověřený zdroj. Tímto považuji celou kauzu za uzavřenou a pochopenou.

Tady screenshot z webu:

 

 

Atkualizace dne 5. 3. 2012 / 11:54 – od pana Ing. Jíny dorazil ještě tento email:

Dobrý den,

myslím, že ke změně postoje slovenského telekomu nedošlo jen tak úplně samovolně. Nepochybně je třeba poděkovat především Ing. Mackovi z ČTÚ, který vyvinul značnou iniciativu, aby svým slovenským kolegům situaci vysvětlil.

S pozdravem
Jaroslav Jína

Tímto bych rád poděkoval všem spolupracujícím výrobcům a dodavatelům:

 • firmě Pelikán Daniel (paní Krausová, pan Ing. Jína)- kteří ochotně poskytli veškeré vyžádané dokumenty (Hitec, Multiplex, Graupner) a o problematiku se také zajímali.
 • firmě Jeti Model s.r.o. (pan Bc. Mitura) – který ochotně poskytl veškeré vyžádané dokumenty a o problematiku se také zajímal.
 • výrobci FrSky Electronic Co., Ltd – jehož ochotní technici vnesli trochu světla do principů používání výše zmíněných frekvencí po celém světě .
 • firmě robbe Modellsport – za poskytnutí vyžádaných dokumentů.
 • panu Ing. Jiřímu Mackovi z ČTÚ – za jeho iniciativu, která vedla k osvětě slovenských kolegů.
 • uživateli „Mesi.sk“ z fóra rcmania.cz – za věcné diskuze a za to, že mě nakopnul abych tento problém začal řešit.
 • uživateli „mior“ z fóra rcmania.cz – za jeho kontakty v Teleoffu.

5 komentářů

 1. Juro Bačiak - Odpovědět

  9:35 / 29. 3. 2012

  Ďakujem za ochodu a energiu čo si tomu venoval…
  Je to fakt sila…

 2. Ivan - Odpovědět

  15:28 / 30. 3. 2012

  Váž. pán Pichrt,
  musím dať klobúk dolu za Vašu iniciatívu k tomuto problému. Mám pocit s vyjadrení Slovenských úradníkov, že od logického vyjadrenia sa k problému majú ďaleko. Proste gramofónová platna, ktorá preskakuje. No však ja si myslím, že vždy platí čo nieje zakázané je povolené, samozrejme pokiaľ nejde o morálny problém. Chcem poďakovať všetkým čo na tomto probléme pracujú.

  Ivan Michálek-IMI HOBBY CENTRUM

 3. Milan - Odpovědět

  20:21 / 3. 4. 2012

  Dobrý deň,

  zaoberám sa vysielacími zariadeniami pracujúcimi v inej časti frekvenčného spektra, no to celé je regulované komplexne, teda som v problematike takpovediac zbehlý. Vyjadrenie teleoffu je celkom jasne a nevidim dôvod, prečo tu napríklad pán Michálek hovorí o preskakujúcej platni a o tom, že sa úradníci logicky nevyjadrujú. Takéto poznámky dokážu pobaviť. Dúfam, že si pán Pichrt všetky dokumenty, ktoré teleoff spomína, naštudoval a v tom prípade si mohol celú túto zbytočnú snahu odpustiť. Heslo „čo nie je zakázané, je dovolené“ hadam nemyslíte vážne 🙂 Bavil som sa pri tejto príležitosti so známimi, ktorí sú vášnivi modelári a technicky zdatní chalani. Potvrdili mi, že len niekoľko málo vysielačiek, ako tomu hovoria, využíva počas prevádzky rozprestrené spektrum. Avšak toto nie je jediná podmienka klasifikácie zariadenia na WAS/RLAN. Suma sumárum – lidičky, majte rozum. Teleoff ma trochu prehľad a boj s veternými mlynmi je dosť vyčerpávajúci.

  Všetko dobre.

  Milan

  • Jan Pichrt - Odpovědět

   18:04 / 4. 4. 2012

   To bohužel není pravda. Výrobci RC souprav dodržují výše zmíněné normy pro klasifikaci WAS/RLAN zařízení. Mimochodem v současné době už je k dispozici aktualizace článku která to potvrzuje.

 4. Drondys - Odpovědět

  9:20 / 5. 4. 2012

  Nebýt zásadní neznalosti pánů Mgr. Jozefa Kertése a RNDr. Marka Petrušku z Odboru správy frekvenčného spektra na Teleoffu, kteří byli ve svých vyjádřeních mírně řečeno „naprosto mimo mísu“ když tvrdili, že dálkové řízení modelů v pásmu 2.4Ghz není možné používat podle všeobecného oprávnění VPR-17/2012, tak to celé bylo dávno vyřízeno už po první odpovědi od Teleoffu. Holt je vidět, že na Teleoffu jsou zmatení lidé, kteří dokážou vydávat zcela zkreslená a nepravdivá stanoviska jakoby se nechumelilo.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *